Astrophysics of Galaxies
Vol. 7, 2024May 14, 2024 IST

Asymmetric Drift Map of the Milky Way Disk Populations between 8 -16 kpc with LAMOST and Gaia datasets

Xin Li
Peng Yang
Qing Li
Yang-Ping Luo
Zhi-Quan Luo
Guan-Yu Wang
ccby-4.0
Li, Xin, Peng Yang, Hai-Feng Wang, Qing Li, Yang-Ping Luo, Zhi-Quan Luo, and Guan-Yu Wang. 2024. “Asymmetric Drift Map of the Milky Way Disk Populations between 8 -16 Kpc with LAMOST and Gaia Datasets.” The Open Journal of Astrophysics 7 (May). https://doi.org/10.33232/001c.117594.